Nadační fond Dobrá srdce byl založen za účelem pomoci nemocným dětem a rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci.

Posláním Nadačního fondu je:
a) podpora nízkopříjmových rodin
b) podpora rodin pečujících o handicapovaného člena
Činnost je zaměřena zejména na:
a) redistribuci a distribuci finanční a materiální pomoci cílovým skupinám
b) benefiční akce na podporu cílových skupin
c) společenské, vzdělávací a kulturní akce s efektem pro cílové skupiny
d) spolupráci s relevantními odborníky, institucemi a organizacemi

Zakladatel:

Petr Pavla - petr @ dobrasrdce.cz


koordinátorka:

Andrea Pavla

andrea @ dobrasrdce.cz


Správní rada:

Petr Pavla

Daniela Hejná

Iveta Víchová

Revizor:

Marie Pavlová


Statut Nadačního fondu Dobrá srdce 

Nadační listina Nadačního fondu Dobrá srdce 

Spisová značka:
N 1211 vedená u Krajského soudu v Ostravě

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.