Veřejná sbírka Nadačního fondu Dobrá srdce

číslo sbírkového účtu 2700977831/2010

pro platby ze zahraničí

IBAN: CZ2520100000002700977831

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Ze srdce děkujeme , každá korunka pomáhá :-)


Účel sbírky
„Získání finančních prostředků na pomoc rodinám v nouzi, handicapovaným a nemocným dětem.“


Sbírka bude prováděna na území ČR, od 20. 7. 2016 na dobu neurčitou, formou:


- shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu číslo 2700977831/2010, zřízeném u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
- pokladničkami,
- prodejem předmětů – příjmem sbírky bude 30% z ceny předmětu,
- prodejem vstupenek na veřejné kulturní nebo sportovní vystoupení – příjmem sbírky bude 50% z ceny vstupného,
- dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení.


Roční průběžné vyúčtování bude každoročně zpracováno k 30. 6.

Darovací smlouva - finanční dar

Letáček v pdf

Osvědčení 

Nadační příspěvek

Nadační fond Dobrá srdce pomáhá rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nemocným či handicapovaným dětem.

Žádost může podat občan ČR starší 18 let, za nezletilé děti a mladistvé jejich rodiče nebo zákonný zástupce.
Příspěvek lze poskytnout dvěma způsoby:

1) Materiální pomocí
2) Přidělením variabilního symbolu ve veřejné sbírce Nadačního fondu Dobrá srdce

Odkaz na online formulář žádosti o nadační příspěvek kliknětě zde


V případě poskytnutí příspěvku formou přidělení variabilního symbolu ve veřejné sbírce Nadačního fondu Dobrá srdce, bude čerpání probíhat formou úhrady faktury přímo dodavateli. Žadatel se zavazuje prokázat použití daru, doložením faktury, daňovým dokladem apod.
Darem se rozumí čistý výtěžek sbírky, který po odečtení zákonných 5% nákladů na vedení veřejné sbírky a veškerou administraci  se sbírkou spojenou, činí 95% všech došlých příspěvků pod přiděleným variabilním symbolem.
Příspěvek bez variabilního symbolu bude použit na obecnou část veřejné sbírky, pomocí které financujeme materiální pomoc neúplným rodinám v nouzi.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.