Informace pro žadatele o nadační příspěvek

Nadační fond Dobrá srdce pomáhá rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nemocným či handicapovaným dětem.

Žádost může podat občan ČR starší 18 let, za nezletilé děti a mladistvé jejich rodiče nebo zákonný zástupce.
Příspěvek lze poskytnout dvěma způsoby:

1) Materiální pomocí
2) Přidělením variabilního symbolu ve veřejné sbírce Nadačního fondu Dobrá srdce

Vyplňte online formulář žádosti . 

Po vyplnění žádosti , obdržíte email s informacemi jak postupovat dále. 


V případě poskytnutí příspěvku formou přidělení variabilního symbolu ve veřejné sbírce Nadačního fondu Dobrá srdce, bude čerpání probíhat formou úhrady faktury přímo dodavateli. Žadatel se zavazuje prokázat použití daru, doložením faktury, daňovým dokladem apod.
Darem se rozumí čistý výtěžek sbírky, který po odečtení zákonných 5% nákladů na vedení veřejné sbírky a veškerou administraci  se sbírkou spojenou, činí 95% všech došlých příspěvků pod přiděleným variabilním symbolem.
Příspěvek bez variabilního symbolu bude použit na obecnou část veřejné sbírky, pomocí které financujeme materiální pomoc neúplným rodinám v nouzi.

Odkaz na formulář : Formulář žádosti


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.